Home

This image has an empty alt attribute; its file name is logo_dabrowski.png

De praktijk voor psychiatrie van Heniu Dabrowski is een 2e lijns GGZ praktijk, gestart in 1990 en in januari 2013 opnieuw gevestigd in Oosterbeek op 4 km afstand van Arnhem.

In mijn praktijk richt ik mij op diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten en interpersoonlijke problemen. Na verwijzing wordt u uitgenodigd voor een intake, waarin een diagnostisch onderzoek zal plaatsvinden en wij gezamenlijk een behandelplan opstellen. Tijdens de behandeling wordt met name aandacht besteed aan het ‘begrijpen’ van uw klachten, het zoeken naar een persoonlijke betekenisverlening, samenhangend met uw directe leefomgeving, uw levensfase en belangrijke ervaringen uit uw voorgeschiedenis. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een psychodynamisch georiĆ«nteerde psychiatrische /  psychotherapeutische behandeling. Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, waarbij u wordt ontvangen in een prettige, rustige ruimte dichtbij het centrum van Oosterbeek.

Tijdens de behandeling vinden er effectmetingen plaats van uw klachten (ROM), zodat we een beeld krijgen van het beloop van de therapie. De ROM wordt minimaal 2 x per jaar afgenomen, zo nodig vaker. Na afsluiting van de behandeling wordt een tevredenheidsonderzoek gedaan.

Mijn praktijk is een zelfstandig onderdeel van groepspraktijk Bernulphus, waarin samengewerkt wordt met een collega psychiater. Tijdens vakanties en andere vormen van afwezigheid wordt de waarneming vanuit de Bernulphuspraktijk of uit een van de 2 intervisiegroepen gerealiseerd .